Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Web3 komt eraan, wat betekent dat voor digitale bureaus?

19 december 2023

Van geheim militair communicatienetwerk in 1969 tot essentiële, publieke infrastructuur vandaag de dag. Het internet heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De komende tien jaar staan met de komst van Web3 wederom in het teken van ongekende, nieuwe mogelijkheden. In het kader van DDA for Good vertellen twee bureaueigenaren wat hen zo fascineert aan Web3. 

Maar allereerst: wat is Web3 ook alweer? 

Web3 vertegenwoordigt de derde, volgende generatie van het internet. Het omarmt een gedecentraliseerde visie waarbij de controle in handen van gebruikers ligt, in plaats van grote techbedrijven zoals Google, Amazon en Netflix. Dit nieuwe internet is opgebouwd met behulp van blockchaintechnologie en streeft naar een internet dat toegankelijker, meer privé en veiliger is voor alle gebruikers. Web1, in de jaren ’90, gekenmerktdoor het ‘READ’-web, waarin gebruikers alleen informatie konden consumeren. Er was niks te doen anders dan lezen. Hoewel destijds revolutionair, lijkt deze vroege vorm van internet nu primitief met zijn eenvoudige lettertypen en blauwe hyperlinks. Web2 (2005-2020) bracht de opkomst van social media en gaf gebruikers de mogelijkheid om zelf content te creëren en te delen. Dit was het tijdperk van ‘READ/WRITE,’ waar gebruikers actief kunnen participeren op het web. Web3 (2020-heden) introduceert ‘READ/WRITE/OWN’. Het biedt digitale eigendom en unieke digitale activa in de vorm van tokens. Gebruikers kunnen nu virtuele items bezitten en verhandelen, terwijl ze hun privacy herwinnen. Het uiteindelijke doel is dat gebruikers zelf met websites en (social media) platforms kunnen interacteren zonder dat zij hun persoonsgegevens en content hoeven toe te vertrouwen aan de techbedrijven. Het bezit van tokens betekent controle over de onderliggende stukken data in het blockchain netwerk. Hoewel Web3 nog in de beginfase verkeert en de volledige implementatie onzeker is, is het van vitaal belang dat digitale bureaus en merken zich op tijd bewust zijn van deze verschuiving, vinden ook bureau-eigenaren Richard de Boer en Mike Lelieveld. 

Richard de Boer, head of consultancy bij Atabix

“Als digitale bureaus is het onze taak om onze klanten mee te nemen naar deze boeiende nieuwe wereld en hen te laten begrijpen waarom blockchain de dominantie van grote technologiebedrijven kan doorbreken en individuen meer controle geeft over hun digitale eigendommen. En dat gaat een belangrijke revolutie teweegbrengen, daar ben ik van overtuigd.”

In het tijdperk van web 2.0 hebben grote platforms zoals Facebook en YouTube aanzienlijke macht verworven over de content die door gebruikers wordt gegenereerd. Blockchain biedt individuen de mogelijkheid om hun digitale eigendommen en rechten veilig te stellen. Wanneer je bijvoorbeeld een foto via blockchain verzendt, wordt vastgelegd dat jij de rechtmatige eigenaar bent. Dit verandert het speelveld voor contentcreators en biedt hen meer controle en financiële kansen.

De impact van blockchain reikt ver en kan tal van sectoren en industrieën transformeren. Neem bijvoorbeeld de muziekindustrie. In samenwerking met de startup Collabhouse hebben we als bureau een platform ontwikkeld waar muziekmakers en content creators hun talenten kunnen bundelen en royalties kunnen verhandelen via NFT’s. Dit opent nieuwe zakelijke modellen en samenwerkingskansen. Het stelt hen in staat investeerders aan te trekken en toekomstige inkomsten veilig te stellen. Voor investeerders betekent dit de potentie van aanzienlijke winsten als een track populair wordt. Een extra voordeel is dat deze rechten niet beperkt blijven tot ons platform, wat extra flexibiliteit biedt.

Er zijn ook andere inspirerende voorbeelden van blockchain in actie. Verschillende platforms gebruiken bijvoorbeeld al blockchain-technologie om toegangsbewijzen te genereren en te verspreiden. De blockchain fungeert hier als een verificatiemiddel om te bevestigen dat jij de rechtmatige eigenaar van dat kaartje bent, waardoor het risico van vervalsing van QR-codes wordt geminimaliseerd. Zo biedt blockchain individuen meer controle over hun digitale eigendommen.

Waar AI als een raket van 1 naar 100 ging, ontwikkelt blockchain zich langzamer. De excessen rond cryptocurrencies doet de adoptie ervan ook geen goed. Maar dat betekent niet dat we ons niet schrap moeten zetten als branche. Het idee van gedecentraliseerde dataopslag en digitale eigendomsrechten maakt blockchain een ware gamechanger die onze kijk op het gebruik van bijvoorbeeld data en eigendom drastisch zal veranderen. Daarop moeten we ons nu voorbereiden. Bijvoorbeeld door een conceptueel begrip van de technologie te ontwikkelen, te duiken in de onderliggende technieken en te werken aan UX/UI patronen die de adoptie op grote schaal bevorderen. Alleen met de juiste kennis kunnen we onze klanten begeleiden door een Web3-toekomst die toegankelijker, privé en veiliger is voor iedereen. De revolutie begint nu.”

“Hoewel de ontwikkelingen rond Web3 en NFT’s zich nog in een vroeg stadium bevinden, kunnen ze snel gaan, net zoals eerder het geval was met Web1 en Web2. Dat besef daalde bij mij echt in in 2017. Als ondernemer had ik tot dan toe verschillende bureaus geleid op het gebied van onder andere website ontwikkeling en online marketing. Maar ik voelde dat ik diep van binnen verlangde naar meer betrokkenheid bij innovatie en nieuwe technologieën. De wereld van Bitcoin, Ethereum en later NFT’s fascineerde me mateloos. Zo ontstond het idee voor HighFive.

Met HighFive willen we de wereld van web3 verder verkennen, het is nog pionierswerk, maar er liggen door Web3 grote disrupties op de loer. Neem privacy. Op korte termijn kan Web3 de privacy van gebruikers vergroten. Het verzamelen van gebruikersgegevens wordt daardoor steeds moeilijker, wat de bestaande verdienmodellen kan ontregelen. Merken moeten daarom transparanter zijn over gegevensverzameling en nieuwe strategieën bedenken om doelgroepen te bereiken.

Web3 verschuift ook de macht naar de gemiddelde consument. Merken moeten zich richten op het opbouwen van sterke communities en het opbouwen van vertrouwen door meer transparantie, vooral nu consumenten sceptischer zijn ten opzichte van merken en gegevensgebruik. Maar dat biedt voor veel sectoren ook kansen, bijvoorbeeld de evenementenindustrie. Om een voorbeeld te noemen, in samenwerking met de Efteling hebben wij met behulp van Web3-toepassingen er voor gezorgd dat het verouderde Spookslot, dat werd afgebroken, behouden bleef voor toekomstige generaties. We stelden een oplossing voor om deze fysieke attractie volledig te digitaliseren en om te vormen tot een fotorealistische metaverse-ervaring. De toegang tot deze wereld vereiste het gebruik van een NFT als digitale toegangssleutel, die uiteindelijk aan de medewerkers van de Efteling werd gegeven als kerstcadeau.

Het laat maar eens zien hoe Web3 en NFT’s de manier waarop bedrijven met hun medewerkers en klanten omgaan veranderen en welke mogelijkheden nog in het verschiet liggen. Door NFT’s te gebruiken als toegangskaarten kunnen merken speciale voordelen aan hun klanten bieden. Omdat de tokens unieke eigenschappen hebben, zoals eigendomsrechten, wordt bovendien de illegale handel beperkt. Een NFT is immers niet kopieerbaar en persoonlijk.

Als merk moet je je bewust zijn van dit snel evoluerende landschap, inclusief de kansen en uitdagingen die het met zich meebrengt voor jouw specifieke merk. Want het is niet de vraag óf Web3 komt, maar eerder wannéér. En dan wil je als bureau niet te laat zijn.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met DDA in het kader van het DDA for Good-project.