Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Digital design for good: gamechangers over hoe zij digital inzetten voor een betere wereld

15 november 2023

In onze digitale sector barst het van inspirerende verhalen van technologieën, bedrijven en leiders die vastberaden zijn om de wereld te verbeteren. Gedurende een aantal weken spreken we drie van deze ‘gamechangers’ over wat hen drijft om ‘digital design for good’ in te zetten. “Met creativiteit en technologie kunnen mensen de wereld in alle opzichten verbeteren.” 

Vandaag: het deel met Floris de Langen, Creative Director Unc Inc

“We zijn 18 jaar geleden gestart in een tijd waarin sociale ondernemingen schaars waren. “Al snel investeerden we onze winsten uit corporate opdrachten in pro bono initiatieven, zoals het ondersteunen van een weeshuis in Afrika en het bijdragen aan een organisatie die zich inzet voor het behoud van regenwouden in Brazilië.” Ons doel was als bedrijf niet alleen winstgevend te zijn, maar ook significant bij te dragen aan de maatschappij. Met de groei van onze portfolio en klantenkring in het maatschappelijke domein, hebben we bewust afscheid genomen van opdrachten die geen positieve impact op de samenleving hadden. Onze drijfveer is altijd geweest om aan het einde van ons werkzame leven terug te kijken en te evalueren of we meer hebben bereikt dan alleen financiële winst.”

“Sindsdien werken we uitsluitend voor merken en organisaties waarin we geloven, zoals het Oranje Fonds, VeiligheidNL, HVC, Vandebron, VluchtelingenWerk Nederland, het Wereldmuseum, de Leprastichting, de Universiteit van Amsterdam en vele anderen. We helpen hen te kijken door de ogen van hun gebruikers. Vanuit dat perspectief ontwikkelen we producten die een organisatie nodig heeft en die mensen willen gebruiken. Dit werk is eervol, maar ook uitdagend. Vooral het meten van de impact blijft een uitdaging, met name bij sociaal-maatschappelijke projecten. Bij projecten gericht op CO2-reductie is de impact meetbaar, maar het kwantificeren van onze bijdrage aan sociaal-maatschappelijke projecten blijft uitdagend.”

“We leven in een spannende tijd waarin de uitdagingen voor de mensheid nog nooit zo groot en urgent zijn geweest. Tegelijkertijd beschikken we over meer mogelijkheden dan ooit om een positieve impact te hebben. Om een betere wereld te creëren, is samenwerking essentieel, zowel tussen organisaties als tussen individuen, op zowel wereldwijde als lokale schaal. Als digitale bureaus kunnen we juist in die samenwerking een unieke positie innemen, door deze te faciliteren en de eindgebruiker centraal te stellen.”

“We zijn sinds kort officieel gecertificeerd als B Corporation (B Corp). Deze certificering erkent onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze bijdrage aan de samenleving. Het is niet alleen een bevestiging van ons harde werk tot nu toe, maar ook een leidraad voor onze voortdurende verbetering. Met een score van 101 overschrijden we ruim de vereiste 80 punten voor certificering. Hiermee zetten we de toon voor Nederlandse digitale bureaus.

“We hopen dat nog meer bureaus hun kwaliteiten gaan inzetten voor een betere wereld. Dit vereist dat men verder kijkt dan de directe opdracht en zich verantwoordelijk maakt voor de uiteindelijke impact. Met alleen mooie websites en apps maken komen we er niet.”

Deze artikelenreeks is tot stand gekomen in samenwerking met DDA in het kader van het DDA for Good-project.