Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Digitale Inclusie: bouwen aan een toegankelijke online samenleving

11 oktober 2023

In de snel evoluerende digitale wereld is toegang tot informatie en diensten online essentieel geworden voor vrijwel iedereen. Maar wat gebeurt er als deze digitale deuren gesloten blijven voor een aanzienlijk deel van de bevolking? Dit is waar digitale inclusie in het spel komt. In dit artikel gaan we nader in op de noodzaak van digitale inclusie en kijken we naar een bureau dat is aangesloten bij Dutch Digital Agencies (DDA) en zich inzet voor digitale inclusie.

Digitale Inclusie: Een Noodzaak
Digitale inclusie verwijst naar het streven naar gelijke toegang tot digitale technologieën en online diensten voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond, beperkingen of vaardigheden. Deze toegankelijkheid is van vitaal belang in een wereld waarin het digitale landschap een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks leven. Het concept is niet alleen geworteld in gelijke rechten, maar het heeft ook diepgaande sociale, economische en maatschappelijke implicaties.

In Nederland leven ongeveer 2 miljoen mensen met verschillende soorten beperkingen. Deze beperkingen variëren van visuele of motorische beperkingen tot laaggeletterdheid, dyslexie en kleurenblindheid. Voor deze mensen kan het gebruik van digitale diensten en websites een ontmoedigende uitdaging zijn. Digitale inclusie is cruciaal om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten van de voordelen van de digitale samenleving.

Europese Accessibility Act
Een belangrijke ontwikkeling in de richting van digitale inclusie is de Europese Accessibility Act (EAA) 2019/882, die vanaf juni 2025 van kracht zal zijn. Deze wetgeving verplicht niet alleen overheidsdiensten, maar ook commerciële organisaties en online platforms om te voldoen aan strenge normen voor digitale toegankelijkheid. Het doel van de EAA is om ervoor te zorgen dat producten en diensten, zoals smartphones, tablets, geldautomaten en e-books toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Deze nieuwe wetgeving zal naar schatting meer dan 80 miljoen mensen met beperkingen in de gehele Europese Unie ten goede komen.

Digitale Inclusie in actie: Het voorbeeld van Level Level
Een voorbeeld van een organisatie die zich actief inzet voor digitale inclusie is Level Level, een Nederlands digitaal bureau aangesloten bij Dutch Digital Agencies (DDA). Zij begrijpen dat digitale inclusie niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een morele en zakelijke verantwoordelijkheid. Het bureau heeft zich toegelegd op het toegankelijk maken van websites en digitale platforms voor mensen met verschillende beperkingen.

Level Level richt zich op het verbeteren van de gebruikerservaring voor iedereen, ongeacht hun vaardigheden of beperkingen. Ze werken aan het ontwikkelen van toegankelijke ontwerpen en het implementeren van technische oplossingen om digitale barrières te slechten. Het voorbeeld van Level Level laat zien dat digitale inclusie niet alleen een filosofie is, maar ook praktisch kan worden geïmplementeerd in de digitale wereld.

Uitdagingen en de weg vooruit:
Het verbeteren van digitale inclusie is een complexe uitdaging die niet alleen technische expertise vereist, maar ook betrokkenheid op organisatorisch niveau. Het proces omvat bewustwording, training van medewerkers en integratie van digitale inclusie in alle stadia van het ontwikkelingsproces, van conceptontwikkeling tot design en ontwikkeling. Maar deze uitdagingen lonen zich. Bedrijven die zich inspannen om hun producten toegankelijk te maken spreken een brede markt aan, hetgeen ten goede komt aan het bedrijf.

Sociale Digitale Standaard (SDS)
Digitale communicatie is nauw verweven met leven, werken en welzijn van alle mensen. Dat feit verbindt burgers, overheden en (semi)publieke organisaties onlosmakelijk met elkaar. Elke dag opnieuw onderhouden zij een fijnmazige relatie. Cruciaal voor de kwaliteit hiervan is de digitale dienstverlening. Die moet betrokken zijn op mensen en, sterker nog, uitgaan van hun leven, werken en welzijn. Dat verlangt een inclusief proces van continue burgerparticipatie.

Hoe geef je als burgers, overheden en (semi)publieke organisaties vorm aan dit proces? Hiervoor presenteerde stichting Digitaal Burgerschap Nederland de Sociale Digitale Standaard (SDS). De Sociale Digitale Standaard biedt normen voor toepassingen in concrete digitale dienstverlening en communicatie, zoals websites en applicaties. Vanuit publieke waarden stelt de SDS de burger centraal in zijn relatie met (semi)overheden. Aanbevelingen voor (semi)overheden en de digitale sector doet de SDS vanuit zes kernbegrippen. Eén van de zes kernbegrippen van de SDS is toegankelijk.