Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Vijf generaties op de werkvloer. Kans of uitdaging?

23 maart 2023

“De generatie van nu stelt zichzelf niet meer voor als arts, bakker of bankier. Ze zijn zichzelf, ze willen een flexibele work-life blend en werken om te leven. Niet andersom.”

Nog niet eerder waren er zoveel verschillende generaties tegelijk aanwezig op de werkvloer. Vijf maar liefst. Van Boomers tot Pragmaten tot aan Gen Z. En nog een paar jaar en ook Generatie Alfa, Gen A >2010, zal toetreden tot werkend Nederland. Dat het werken met zoveel verschillende generaties kan leiden tot uitdagingen bleek onder andere uit informatie verstrekt door Dutch Digital Agencies (DDA), de brancheorganisatie voor digitale bureaus in Nederland. Een vereniging die jaarlijks onderzoek doet naar trends, activiteiten en kengetallen binnen de branche, maar ook, en dat is waar een brancheorganisatie én de branche uiteindelijk belang bij heeft, behoeftes, uitdagingen en kansen.

War on talent

Want ook binnen de digitale branche duurt de, inmiddels welbekende, war on talent voort. Naast het vinden en aannemen van nieuw talent, blijkt volgens recent onderzoek van DDA , vooral het vasthouden van medior en senior talent vaak een uitdaging. Verwachtingsmanagement met betrekking tot carrière en toekomst en het wervingsproces spelen hierbij een belangrijke rol. Want wat nou als Gen X op sollicitatiegesprek komt bij Gen Y, of zelfs Gen Z? Spreken deze toch wel zeer verschillende generaties elkaars taal of raken zij lost in translation?

Generations at work

Met dit vraagstuk ging DDA aan de slag en kwam zo uit bij Kim Jansen van Generations at Work. Kim is sociaal psycholoog met een grote fascinatie voor generaties. Belangrijk onderdeel van haar werk is het leggen van verbinding tussen deze verschillende generaties, om zo bij te dragen aan een inclusieve en toekomstbestendige organisatie.

Kim Jansen: “In een tijd waarin de wereld ongelooflijk snel verandert en de uitdagingen complex zijn, is goede cross-generationele samenwerking en het benutten van alle perspectieven en talenten een must”.

Mark Landman, voorzitter DDA: “Eén van de belangrijkste missies van DDA is het delen van kennis en de branche ondersteunen waar mogelijk. De recruitment en HR uitdagingen waar ondernemers anno 2023 mee te maken hebben zijn om meerdere redenen onvoorstelbaar groot. Een belangrijke rol hierin is toebedeeld aan de grote diversiteit aan generaties die samen moeten werken. Middels maandelijkse kennissessies die wij organiseren voor onze leden faciliteren wij vanuit DDA kennis en inzichten om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.” 

De kennissessie ‘Generaties op de werkvloer’ vond plaats op 21 maart jl. in Nieuwersluis. Een live sessie deze keer waarbij de sfeer voornamelijk opgetogen was en het publiek betrokken. 

Kim Jansen: “Geen enkele generatie is de heilige graal. Het is de kennis, invloed en ervaring van oud, samen met de frisse blik, creativiteit en innovatiekracht van jong dat de sleutel vormt tot een energieke & future-proof organisatie!”

Kans of uitdaging?

Ondanks dat de verschillende generaties elkaars taal wellicht niet altijd lijken te spreken, biedt de grote diversiteit aan mensen, die allen een andere en wellicht eigen visie, kracht en valkuilen hebben, volgens Kim enorm veel kansen voor organisaties. Want waarom zou je jezelf beperken tot een bepaald denk- of gedragspatroon? De wereld verandert tenslotte in rap tempo, als organisatie hier tot op een bepaalde hoogte in meegaan, is een onontkoombaar gevolg. Als Boomer wil je juist gebruik maken van de digital skills van de digital savvy Gen Z. En waarom zou je als Millennial niet iets kunnen leren van de loyale arbeidsethiek die Gen X met zich meedraagt? Juist door dergelijke verschillen binnen je organisatie inzichtelijk te maken, sla je bruggen tussen de verschillende generaties en teams die bij kunnen dragen aan een meer inclusieve en sustainable werkomgeving.

Tips & Tricks van Kim Jansen

Tips van Kim die bij kunnen dragen aan een prettige samenwerking tussen verschillende generaties voor alle teams en lagen binnen de organisatie.

  1. Stap uit je bubbel

Leer elkaar kennen, wees nieuwsgierig, en ga op zoek naar de talenten van elke generatie. 

  1. Wees mild

Heb begrip voor de generatie-, levens- en beroepsfase verschillen, stop met negatieve stereotyperingen & kijk uit voor leeftijdsdiscriminatie. 

  1. Verken je blinde vlekken

Neem je eigen denkpatronen onder de loep, heroverweeg je normen en vraag je af wat je kunt leren van andere generaties.

  1. Pivot

Durf te veranderen en nieuw gedrag te vertonen.

  1. Spreek je uit

Geef aan wat je nodig hebt om lekker te kunnen werken en deel ideeën.   

  1. Samen updaten

Verzamel de verschillende perspectieven op bestaande afspraken en uitdagingen en kom samen tot updates!