Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Verhalen laten Chicago inwoners nadenken over infrastructuur

Header image

Samen maken digitale bureaus de wereld om ons heen steeds een beetje slimmer. ‘Verslimmen’ gaat niet over bits en bites, maar over het faciliteren van mensen en hun behoeftes. Maar hoe doen ze dat? In deze serie De Verslimmers cases laat een van de bureaus die zijn aangesloten bij Dutch Digital Agencies, zien hoe verslimming in de praktijk eruitziet.

In deze case lees je hoe digitaal data design en technologiebureau CLEVER°FRANKE in opdracht van Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP) de stad Chicago met data en design hielp met het creëren van draagvlak voor een betere infrastructuur. Design Director Wouter van Dijk vertelt over dit bijzondere project.

Je komt er pas achter hoe belangrijk een goede infrastructuur is, wanneer er iets mis is. Een opstopping, files of een slecht wegdek zijn voorbeelden van hoe je op een negatieve manier in aanraking komt met een niet goed functionerende infrastructuur. Tegelijkertijd is infrastructuur niet het meest sexy onderwerp. Wegreparaties en spoorwegonderhoud hebben zelden dezelfde urgentie als bijvoorbeeld de financiering van scholen of de politie. En die apathie leidde in 2014 in Chicago tot nijpende situaties: verouderde doorvoersystemen, wegen, gasleidingen en andere vitale structuren raakten in verval, en de rekeningen om ze te repareren bleven groeien.

Om het tij te keren en meer draagvlak te creëren voor infrastructurele verbeteringen, zocht het Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP) in 2015 contact met het Nederlandse data design en technologiebureau CLEVER°FRANKE. Deze maakt datagedreven producten en inzichtelijke, visuele analyses van gegevens voor bedrijven en organisaties als Google, Cisco en het Eurovisie Song Contest. De uitdaging was duidelijk: hoe creëren we op basis van data een boeiend verhaal, een verhaal dat bewoners anders leert nadenken over infrastructuur en de gevolgen daarvan op de regio, de stad en de mensen die er wonen en werken? 

Wouter van Dijk: “CMAP had bakken vol ongestructureerde data. Over de staat van bruggen, over de vervoersstromen in de stad. Interessant natuurlijk, maar met ongestructureerde data overtuig je geen mensen, met de verhalen achter die cijfers en grafieken wel.” Om die te vinden, ging CLEVER°FRANKE samen met planologen met de stofkam door alle beschikbare gegevens. Wouter van Dijk: ‘We wilden weten: wat zit hier allemaal? Welke datapunten zijn interessant om het publiek ergens van te overtuigen? Wat wil het publiek weten? Door data door de tijd heen met elkaar te vergelijken, bleek bijvoorbeeld dat in de arme wijken van Chicago het openbaar vervoer achteruit was gegaan in een bepaalde periode. Dat is een gegeven waar je een verhaal van kunt maken. Door zo door de gegevens te grasduinen, ontstonden er steeds meer verhalen die het waard waren verteld te worden.”

“Door data zo te visualiseren, ontstond er ook echt ander gedrag.”

De verhalen 

In samenwerking met de statistici van CMAP onderzocht CLEVER°FRANKE vervolgens hoe deze verhalen het beste gecommuniceerd konden worden via bijvoorbeeld advertenties, banners en korte filmpjes. “Vervolgens bepaalden we dat een microsite de meest efficiënte en effectieve methode zou zijn om het publiek te bereiken en tegelijkertijd een kennisplatform voor de media te bieden.”

Oplossing

Het resulteerde in deze website, die de stand van zaken toont op het gebied van mobiliteit en de infrastructuur van het grote gebied van Chicago aan de hand van interactieve datavisualisaties, video’s, foto’s en de resultaten van vele studies naar de  infrastructuur. Bezoekers kunnen op onderwerpen klikken om  meer details te zien, zoals de staat van specifieke bruggen, vertragingen bij spoorwegovergangen en provinciebrede beoordelingen van de kwaliteit van de wegen. Wouter van Dijk: “Met dit in- en uitzoomprincipe wilden we het publiek zowel het macro- als microperspectief bieden. Dus niet alleen de belangrijkste trends en uitdagingen voor de regio, maar vooral ook de impact van deze ontwikkelingen voor de bewoners en hun dagelijks leven.”

Resultaat

Nu vijf jaar later, wordt de site nog steeds gebruikt en staan de infrastructurele uitdagingen van Chicago veel helderder op het netvlies van zowel de burgers als de beleidsmakers. Dat vindt Van Dijk nog wel het mooiste resultaat. ‘Door data zo te visualiseren, ontstond er ook echt ander gedrag.” En daar kunnen ook Nederlandse overheidsinstanties hun voordeel mee doen, meent Van Dijk. “Als je design ziet als een probleemoplosser, dan kan goed ontwerp nodig zijn om data te ordenen en inzichtelijk te maken, maar ook om een verhaal te vertellen dat mensen aangrijpt. Dat werkt veel beter dan alleen een onderzoek en een persbericht.” 

Meer weten?

Bekijk ook de andere cases van CLEVER°FRANKE of neem contact op met Wouter van Dijk

Lees ook de andere Verslimmers cases:

‘De Verslimmers’ is een serie over de manier waarop Nederlandse digitale bureaus de wereld om ons heen steeds een beetje slimmer maken. Alle artikelen in de serie zijn ook verschenen op Emerce.

De Verslimmers deel 1: Verhalen laten Chicago bewoners nadenken over infrastructuur (CLEVER°FRANKE)
De Verslimmers deel 2: Digitaal spelbord helpt jeugdhulpverleners bij besluitvorming (Greenberry)
De Verslimmers deel 3: Content op maat voor elke bezoeker (Snakeware)
De Verslimmers deel 4: Gamification helpt jonge gedetineerden te praten over morele dilemma’s (Kaliber)
De Verslimmers deel 5: App voorkomt lege binnenvaart (Swis)
De Verslimmers deel 6: Digitalisering van een 128 jaar oude drukkerij (Redkiwi)
De Verslimmers deel 7: Mibo videochatapp maakt van videobellen een interactieve ervaring (Q42)
De Verslimmers deel 8: Hoe NS de OV-fiets innoveerde (INFO)
De Verslimmers deel 9: Happi app geeft patiënten weer grip over hun ziekte (E-sites)
De Verslimmers deel 10: Van Gogh Worldwide: Data van ruim 1000 kunstwerken op één platform