‘Verdienmodel is bedreiging veel internetbureaus’

26 mrt 2020

Het verdienmodel van digitale bureaus in Nederland staat onder druk. Het onvoldoende facturabel maken van personeel een directe bedreiging is voor groei, evenals het slecht kunnen aantrekken van technisch specialisten.

Driekwart van de bedrijven werkt op urenbasis aan projecten en dat wordt ervaren als een bedreiging van het bedrijfsmodel. Als er niet genoeg opdrachten binnenkomen, zijn niet alle medewerkers te financieren. Daarom kijkt een groot deel van de ondernemers naar een andere activiteit voor inkomsten: het leveren van strategisch advies.

Dit komt naar voren in de Digital Agencies Survey 2020, een jaarlijks benchmarkonderzoek van belangenorganisatie Dutch Digital Agencies door IDG en True. De enquête is gehouden onder 146 respondenten. De helft van hen is directeur of anderszins verantwoordelijk in een bestuurspositie.

Ruim 40 procent van de deelnemers aan het onderzoek werkt voor een bureau met een omzet van 1 tot 2,5 miljoen euro.
De gewenste omslag van factureren van gewerkte uren naar meer consultancy gaat niet automatisch en werpt drempels op. Opdrachtgevers verwachten ook steeds meer sectorkennis (70%), en stellen hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid waarmee bureaus nieuwe oplossingen opleveren (58%).

Daarnaast mogen opdrachtgevers verwachten dat strategisch adviseurs onafhankelijk hun werk doen. Op dat punt zullen de bureaus nog veel moeten investeren, want meer dan de helft maakt alle technologische keuzes voor de klant. En met de blik vooruit investeert slechts 4 procent structureel in het verkennen en ontwikkelen van bèta-oplossingen.

Zelf rekenen bureaus nog bijna driekwart van hun projecten af op uurbasis. Doordat ook klanten meer digitale experts aantrekken, valt een deel van de vaste inkomsten echter weg. Mede hierdoor signaleert bijna veertig procent van de bureaus druk op de traditionele verdienmodellen. De de helft verwacht meer inkomsten te gaan genereren uit alternatieve verdienmodellen zoals abonnementen en retainers.

Het aanpassen van een verdienmodel stuit echter regelmatig op drempels in de eigen salesafdeling (31%), bij de klant (27%) en de interne organisatie (23%). Tweederde van de bureaus verwacht in 2020 meeste groei te realiseren met strategisch advies.

Bron: Emerce