Kennissessie: ‘Hoe krijg je jonge medewerkers in beweging’

Hoewel veel managers wel eens een training of workshop ‘Leidinggeven en motiveren’ hebben gevolgd, blijkt het in de praktijk toch lastig om jonge mensen (zoals millennials) in beweging te krijgen. Er wordt zeker hard gewerkt, maar de toegevoegde waarde van medewerkers zit ‘m ook in dat stapje extra voor klanten. Een veel gehoorde klacht van managers is dan ook: waarom doen ze nou niet gewoon wat ik vraag? Waarom zijn ze eigenlijk altijd zo afwachtend? En waarom kunnen ze slecht tegen kritiek? Is het onzekerheid? Onwetendheid? Faalangst? Ligt het aan hen of ligt het ook een beetje aan mij….?

 

De Kennissessie ‘Hoe krijg je jonge medewerkers in beweging’ van STUKJE P&O is direct in de praktijk toepasbaar. De troefkaart is TA (Transactionele Analyse). Dit model toont op een aansprekende en toegankelijke mannier aan waarom de ene communicatiestijl wel werkt om jonge mensen (millennials) in beweging te krijgen en – belangrijker nog – waarom de andere niet. TA is wars van complexe theorieën. Iedereen begrijpt onmiddellijk het TA-model en herkent zich daarin.

 

Wat gaat er gebeuren…
• De Kennissessie is interactief en praktijkgericht. Vandaar dat een beperkt aantal DDA-leden kan deelnemen.
• Voorafgaand aan de sessie worden deelnemers gevraagd een online vragenlijst in te vullen waarmee men zicht krijgt op zijn of haar eigen TA-stijl. Dit heet ‘Egogram®’. Uiteraard wordt ieder Egogram® vertrouwelijk behandeld.
• Tijdens de Kennissessie wordt als eerste een schets gegeven ‘wat en wie zijn millennials’. En vervolgens worden de grondbeginselen van TA uitgelegd en toegelicht.
• Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de effecten van de verschillende communicatiepatronen vanuit het Egogram® verduidelijkt.
• De uiteindelijke doelstelling van deze Kennissessie is dat leidinggevenden hun eigen Egogram® begrijpen. Hierdoor krijgt ieder deelnemer inzicht in zijn of haar sterke en minder sterke communicatieve vaardigheden (de z.g. voorkeurstijl).
• De Kennissessie laat niet alleen zien dat een leidinggevende een keuze heeft in de manier waarop hij/zij jonge medewerkers kan motiveren. Belangrijker nog is het besef hoe makkelijk de TA-principes toepasbaar zijn. In feite kan iedereen er de volgende dag mee aan de slag.

 

Kortom, met deze sessie geeft Caroline de Haan tools in handen waarme je jonge medewerkers echt in beweging kan krijgen.

Ivo Roefs nieuwe voorzitter Dutch Digital Agencies

Klik om te lezen

DDA - CMD Talentendag

Klik om te lezen