Essense – Service Design
25-49
25-49
Wij zijn een service design bureau met een team van 20+ designers dat zich specialiseert in ontwerpen van digitale diensten in de context van de totale klantbeleving over fysieke en digitale kanalen. We brengen daarbij eerste de totale context in kaart om vandaar uit kansen te identificeren om zo gericht relevante digitale diensten te kunnen ontwerpen. We willen graag voor langere termijn samenwerken met onze opdrachtgevers to lancering en de doorontwikkeling daarna. We betrekken eindgebruikers en opdrachtgevers altijd in het design proces (co-creatie) en geloven in een iteratieve en pragmatische aanpak.

Huur ons bijvoorbeeld in voor:
Design sprints, Agile UX design, Customer journey analyse, Value proposition design, co-creatie klantsessies en CX strategie.