Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Corien Prins houdt derde Digitaal Burgerschapslezing

Den Haag
16/02/2023

Op donderdag 16 februari is de derde Digitaal Burgerschapslezing, met deze keer als speciale gast: Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en President van Algemene Rekenkamer Arno Visser gingen haar voor.

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en stelt beleidsalternatieven voor. In haar Digitaal Burgerschapslezing zal Prins specifiek ingaan op digitalisering bij de overheid.

In haar Digitaal Burgerschapslezing zal Prins specifiek ingaan op digitalisering bij de overheid en bespreekt zij ook de Sociale Digitale Standaard die Stichting Digitaal Burgerschap Nederland heeft ontwikkeld en eind vorig jaar presenteerde aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering. De titel van de lezing luidt: ‘Sociale Digitale Standaard = burgers mogen niet de dupe worden van missers bij digitale dienstverlening’.

Deze jaarlijkse lezing en ontmoeting vindt plaats op donderdag 16 februari vanaf 11.00 uur in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag (inloop vanaf 10.30 uur).  De lezing is een initiatief van Stichting Burgerschap Nederland (DBN) die samen met uiteenlopende betrokkenen bijdraagt aan een betere digitale dienstverlening en communicatie van de overheid. Zo heeft DBN hiervoor een sociale digitale standaard ontwikkelt. Naast publicaties vormen uiteenlopende activiteiten van DBN de voedingsbron voor verdere implementatie hiervan. Een van deze activiteiten is deze Digitaal Burgerschapslezing Nederland.

Wil je bij de Digitaal Burgerschapslezing Nederland aanwezig zijn? Meld je aan via deze link.

Nieuwspoort is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. De inloop is vanaf 10.30 uur, de lezing start om 11.00 uur.

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland is een initiatief van Dutch Digital Agencies (DDA).

Details

Datum
16/02/2023
Tijd
10:30
Duur
2