Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Van regionale aanpak naar landelijke impact in de pleegzorg

Jeugdzorg Nederland
11 januari 2022
Health
Branding, Digitale Transformatie, Portals

Digitale transformatie in de jeugdzorg

Bij Hoppinger houden we van complexe, digitale uitdagingen. Zeker als we met onze kennis en ervaring impact kunnen maken. Daarom vertellen we je met trots over deze case. In 2020 selecteerde Jeugdzorg Nederland, mede namens initiatiefnemers de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, op basis van een Europese aanbestedingsprocedure Hoppinger als partner voor het realiseren van hun digitale ambitie. Die ambitie bestond uit het nog beter kunnen ondersteunen van pleegouders en pleegzorgbegeleiders en ze nog meer in hun kracht zetten. Pleegouders moeten zich ondersteund voelen bij hun taak en hun deskundigheid kunnen bevorderen. Daarnaast is er de wens om meer nieuwe pleegouders te werven, door te informeren over het pleegouderschap. Doordat er een tekort is aan pleegouders, vallen sommige kinderen tussen wal en schip, blijven langer in een onveilige thuissituatie of wonen in een tehuis terwijl een pleeggezin een veel betere oplossing is. Uiteraard helpen we graag deze ambitie waar te maken.

Pijlers van het platform

Op basis van doelgroeponderzoek hebben we een paar belangrijke uitgangspunten voor het platform op een rijtje gezet. Zo staat de ontwikkeling van de pleegouder centraal, zorgen we voor extra vertrouwen en veiligheid, en faciliteren we laagdrempelige ontmoetingen met andere pleegouders, zodat de pleegouders weten dat zij er niet alleen voor staan. Deze thema’s zie je terug in de pijlers van het communityplatform. Naast informatie gericht op het werven van nieuwe pleegouders, moest het platform gaan beschikken over een bibliotheek en leeromgeving met rijke content over alle aspecten van het pleegouderschap: redactionele content, expert content en user generated content.

Resultaten so far

In de eerste drie maanden na de livegang waren de resultaten al erg positief: er waren 35% meer aanmeldingen op het platform dan verwacht! Daarnaast wordt er veel tijd bespaard doordat content niet meer door alle verschillende jeugdzorgorganisaties geproduceerd en beheerd hoeft te worden. Dat komt ook de kwaliteit van de content ten goede. Tijd en geld wat hiermee bespaard wordt kan voortaan worden besteed aan het nog beter dienen van de pleegouders. Mooi, toch?

Case informatie

Hoppinger

Lloydstraat 138

3024EA Rotterdam

info@hoppinger.com

Opdrachtgever

Jeugdzorg Nederland

Bekijk de andere case van Hoppinger