Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Expertisecentrum op het gebied van digitale toegankelijkheid

Stichting Accessibility
06 januari 2022
Non Profit
Design, Digitale Transformatie, Website

Stichting Accessibility is het expertisecentrum op het gebied van digitale toegankelijkheid in Nederland. Ze ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling en het beheer van toegankelijke websites en applicaties. Alle websites in Europa worden de komende jaren verplicht digitaal toegankelijk. De eigen website is het visitekaartje en ingang voor bedrijven, organisaties en instanties die kennis en expertise willen inwinnen of met de stichting in contact willen koamen. Samen met SchaapOntwerpers uit Utrecht hebben we de nieuwe website gerealiseerd. De website voldoet aan de WCAG2.1 AA standaarden en is door iedereen te gebruiken, ongeacht plaats, device en (visuele) beperking. Tijdens het project werd Drupal uitgebreid met een module om formulieren meer digitaal toegankelijk te maken.

Aanleiding

De oude website sloot niet meer aan bij de gebruikersgroepen en behoeften van Stichting Accessibility. Een nieuwe informatiestructuur was nodig. Dit gaf ook meteen de mogelijkheid voor zoekmachine optimalisatie en het upgraden van het CMS. Bij de start van het traject heeft aantal teamleden een certificaat behaald, begeleid door experts van Stichting Accessibility. In die training zijn uitgebreid de WCAG 2.1. richtlijnen behandeld, evenals WAI-ARIA en diverse testingtools.

Design

Samen met Stichting Accessibility zijn de diverse gebruikersgroepen verder uitgewerkt om zo outside in goed mogelijk aan te sluiten bij wat men zoekt. De uitwerking van het Product Vision Board maakte wensen en eisen scherp en zorgde voor de eerste oplossingsrichtingen. Doel van de nieuwe website is om ICT professionals ondersteuning te bieden en project managers en product owners te informeren over aanpak en proces. Daarnaast wil de stichting ook eigen initiatieven en projecten belichten en relevante onderwerpen op de agenda zetten.

Landingpagina’s

Actuele regelgeving en onderwerpen worden op landingspagina’s ingericht waar alle praktische informatie snel vindbaar is. Hierbij kan worden verwezen naar content op de site zelf of externe bronnen. Ook voor verschillende branches worden landingspagina’s opgezet om zo relevant mogelijk te kunnen zijn voor de verschillende doelgroepen. 

Naast informeren en ondersteunen heeft de redactie van Stichting Accessibility nu meer middelen om eigen projecten en evenementen meer uit te dragen. Er zijn speciale formats ontwikkeld om snel aantrekkelijke business cases neer te zetten waarmee potentiële afnemers nut en noodzaak kunnen afwegen. De experts zijn vanaf nu goed zichtbaar en benaderbaar, waardoor drempels zijn weggenomen om snel in contact te kunnen komen.

Digitale toegankelijkheid

De website is gerealiseerd in Drupal 8, dat vanuit de architectuur is voorbereid op toegankelijkheid. Het CMS was zo ingericht dat een upgrade naar Drupal 9 eenvoudig is doorgevoerd. Uiteraard is de nieuwe website ook onderworpen aan een onafhankelijke audit (onderzoek) om duidelijkheid te krijgen over de toegankelijkheid van de website. Bij de toetsing worden de WCAG-evaluatiemethode en de WCAG-richtlijnen gevolgd, de wereldwijde standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid. Op het moment van schrijven is de meest recente versie is WCAG 2.1.

Technishe verdieping

Om aan WCAG 2.1 AA te voldoen is vanaf de start van het project een aantal tools ingezet. Om snel en eenvoudig een set pagina’s te testen, hebben we gebruik gemaakt van pa11y. Onder water maakt deze tool gebruik van HTML Codesniffer en aXe. Ook tools als WAVE toolbar, de W3C HTML validator en Accessibility Insights zijn ingezet.  Daarnaast is na elke story een manuele test verricht, waarbij extra aandacht uitgegaan is naar toetsenbord toegankelijkheid. Met hulp van de experts van de Stichting is ook getest met meerdere screenreaders. Door samen op locatie te werken, konden we direct na het testen verbeteringen doorvoeren om tot een mooi resultaat te komen.

Splash Award

In 2020 is de nieuwe website beloond met een Splash Award in de categorie ‘Accessibility’. De Splash Awards is een jaarlijks evenement om de beste Drupal projecten in een welverdiend spotlight te plaatsen.

Case informatie

LimoenGroen

De Ruijterkade 142

1011 AC Amsterdam

+31 20 737 1880

hallo@limoengroen.nl

Opdrachtgever

Stichting Accessibility

Bekijk de andere case van LimoenGroen