Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Dé overheidssite voor betrouwbare informatie

RIVM en VeiligheidNL
Overheid
Design, Insights / analytics, Website

Publiek en privaat bij elkaar brengen met focus op de eindgebruiker

Er bestond geen centraal punt met onafhankelijke en betrouwbare informatie over chemische stoffen in consumentenproducten. Best gek eigenlijk als je je bedenkt dat er in heel veel producten chemische stoffen zitten. Er is nieuwe Europese regelgeving waarin staat dat informatie over chemische stoffen in consumentenproducten voor alle Nederlanders beschikbaar moet zijn.

In opdracht van VeiligheidNL en RIVM, en met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W) is GRRR met deze uitdagende vraag aan de slag gegaan. Met onze Service Design aanpak is een concept ontwikkeld waarin de (enigszins tegengestelde) belangen van producenten, consumentenorganisaties en overheid zijn samengebracht in een platform dat consumenten op een laagdrempelige en begrijpelijke manier koppelt aan waardevolle informatie.

Uitdaging
Als burgers door de Nederlandse overheid worden ingelicht over chemische stoffen dan gaat daar uitgebreid proces aan vooraf. Een groot aantal private en publieke partijen hebben inspraak en vaak tegengestelde belangen. Om vanuit het perspectief van de eindgebruiker dit proces vlot te trekken is GRRR aangehaakt. Vanuit een gezamenlijke focus konden we starten met het creëren van een strategie en de bijbehorende communicatiemiddelen.

Resultaat
Waarzitwatin is een website waar Nederlanders terecht kunnen voor betrouwbare en praktische informatie over chemische stoffen in en rond het huis. We zijn er trots op dat we drie ministeries, een Rijksinstituut, de NVWA en alle private bedrijven als Mattel, LEGO en AkzoNobel binnen beoogde termijn en budget op een lijn hebben gekregen.

Onze werkwijze

Om een project zo complex als deze tot een goed einde te brengen heeft GRRR een speciale aanpak gestoeld op Service Design en Design Thinking principes. Beide technieken zijn ontstaan in de creatieve industrie en krijgen inmiddels steeds meer voet aan grond krijgt in mainstream boardrooms van McKinsey tot General Electric. In deze case nemen we je in vier stappen mee in dit proces.

 

1. Discover: wat is de echte vraag?

De opdracht was om een productdatabase te ontwikkelen met informatie over chemische stoffen. In fase 1 van ons proces onderzoeken we eerst of we wel het juiste probleem aan het oplossen zijn. Om daarachter te komen doen we onderzoek onder onze opdrachtgevers, eindgebruikers en andere stakeholders.

In dit geval deden we gebruikersonderzoek, expert reviews en bezochten we plekken waar chemische stoffen verkocht werden.

2. Define: kaders stellen onderzoek

In deze fase was het de opdracht om een website te ontwikkelen over chemische stoffen.

Low interest / high engagement
Na het gebruikersonderzoek onder consumenten en gesprekken met experts van de verfwinkel tot de directeur van een chemieconcern ontdekten we dat chemische stoffen typisch een low interest / high engagement onderwerp is. Je denkt er pas aan als er aanleiding toe is, maar dan wil je ook snel betrouwbare en onafhankelijke informatie.

Life events
Het zoeken naar chemische  stoffen hangt vaak samen met incidenten en gebeurtenissen zoals een ongeluk met een chemisch middel, zwangerschap of vakantie. Zo leerden we dat we geen app moesten gaan ontwikkelen maar eerder een makkelijk vindbare website.

3. Develop: prototypes maken en testen

Hier starten we (pas) met het creëren van het creatieve concept. Dat begint met een hele simpele website. Met een huisstijl die zowel betrouwbaarheid als menselijkheid uit straalt dus niet te corporate overkomt. Eerst maken we prototypes die we testen in een testomgeving, vervolgens zetten we een echt een website live die op kernfunctionaliteiten getest wordt door echte bezoekers.

4. Deliver: een makkelijk vindbaar platform met betrouwbare informatie

Het resultaat is een overzichtelijke website waar consumenten betrouwbare informatie vinden over chemische producten in en rond hun huis. Omdat we de website beschouwen als een dienst, is het geen statisch ding maar juist continu in ontwikkeling. Momenteel zijn we bezig met het optimaliseren van de inhoud en de vindbaarheid.

API

Er zit veel tijd en moeite van alle betrokken instanties in de content van Waarzitwatin. Daarom hebben we een API ontwikkeld zodat de content makkelijk kan worden gebruikt door derde partijen. Zo maximaliseren we de waarde en het bereik van de content.

Veel positieve reacties van serieuze partijen

Waarzitwatin werd al snel opgepikt door diverse media. Daaruit blijkt maar dat dit een belangrijk thema is in onze maatschappij. Men heeft behoefte aan betrouwbare en actuele informatie over chemische stoffen in producten die wij dagelijks gebruiken.

Case informatie

GRRR – Creative Digital Agency

Prins Hendrikkade 21 D

1012 TL Amsterdam

020 – 32 077 08

info@grrr.nl

Opdrachtgever

RIVM en VeiligheidNL

Bekijk de andere case van GRRR – Creative Digital Agency