Dutch Digital Agencies_Retargeting Website_Adoptimize

Brancheorganisaties in gesprek met ACM over de Digital Services Act

31 juli 2023

Na een eerder gesprek met het Ministerie van Economische Zaken (EZK), hebben de brancheverenigingen bvA, DDA, DDMA, Thuiswinkel.org en VIA Nederland afgelopen maand aan tafel gezeten met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gesprek ging over een soepele implementatie van de Digital Services Act (DSA). Deze nieuwe verordening bevat regels voor online platforms en stelt aanvullende eisen aan het gebruik van gepersonaliseerde advertenties, boven op bestaande wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doordat veel partijen adverteren via platforms zoals Instagram, Youtube en TikTok, heeft de nieuwe verordening niet alleen invloed op de platforms zelf, maar ook op de vele adverteerders.

De ACM zal  toezicht gaan houden op de manier waarop in Nederland gevestigde platforms de regels in de DSA naleven. Een klein gedeelte van het toezicht ten aanzien van gepersonaliseerde advertenties komt te liggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Er is voor de sector nog onzekerheid over de implementatie van de verordening, voornamelijk door de vele open normen. Zo is de DSA bijvoorbeeld strenger voor platforms die diensten aanbieden die gericht zijn op kinderen; dergelijke diensten mogen geen gepersonaliseerde advertenties meer tonen. Het is daarentegen nog niet bepaald wanneer een dienst zich precies op kinderen richt. Ook moeten verzoeken van zogenoemde ‘trusted flaggers’ met voorrang in behandeling worden genomen door platforms, maar is het onduidelijk welke partijen deze rol op zich gaan nemen in de toekomst. 

Het is voor de sector van belang dat de toezichthouders de praktijk goed begrijpen en daarom zullen we constructief met elkaar in gesprek blijven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om samen met de ACM de onduidelijkheden helder te krijgen door bijvoorbeeld informatiesessies te organiseren waar leden vragen kunnen stellen. Om dit zo praktisch en relevant mogelijk te maken, willen we een oproep doen: 

Mocht je als organisatie vragen hebben over de implementatie van en toezicht op de DSA, laat het ons weten via fenna@dutchdigitalagencies.com

Daarnaast heeft EZK gewerkt aan de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening. Deze wet legt de procedurele kant van de implementatie van de DSA juridisch vast en staat momenteel open ter consultatie. Als je commentaar hebt op het voorstel, heb je tot 25 augustus de mogelijkheid om feedback te geven.