De Coronacrisis en de invloed op het bedrijfsleven

Op 17 maart heeft DDA een webinar opgezet met Facet accountants. Accountant Arnoud Brouwer en Legal Advisor Jeanette van London hebben, onder begeleiding van Jasper Verbunt (Redkiwi & DDA), antwoord gegeven op vragen vanuit de branche.  Onderstaand een verslag. 


Kleine opmerking is dat vlak voor deze webinar het kabinet een nieuw pakket van maatregelen heeft aangekondigd waarvan het nog niet duidelijk is welke inhoud en aanvliegroute het heeft. Op basis van de huidige kennis is aan de webinar inhoud gegeven.

 

Werktijdverkorting


De WTV is gisteren stopgezet en er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. De nieuwe regeling wordt soepeler en sneller. De aanvragen die al gedaan zijn worden 1-op-1 geconverteerd naar de nieuwe regeling.


De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kun je binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).

  • De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent en is geldig vanaf 1 maart (dus met terugwerkende kracht).
  • Het volgende gold in de oude regeling. Als werknemer betaal jij 100% van het loon door aan je medewerker. Als de vergunning wordt toegekend, ontvang je vervolgens 6 weken lang 90% van dat loon terug (met terugwerkende kracht vanaf 1 maart). Na 6 weken vraag je, indien nodig, een ww uitkering aan.
  • Doel is om dat er zo snel mogelijk uitsluitsel komt, zodat uitbetaling ook snel volgt eventueel met een voorschot.
  • De uren die jij van tevoren opgeeft zijn een indicatie, ga voor de zekerheid aan de hoge kant zitten. Je geeft een zo goed mogelijk beeld bij de aanvraag (minimaal 2 weken, maximaal 24 weken). De aanvraag kun je dus wijzigen. 
  • Zolang je personeel nog inzet (ook al is het op een andere manier) dan wordt dit gezien als inzet en kan je over deze uren geen werktijdverkorting aanvragen.
  • De werktijdverkorting wordt per persoon met naam en toenaam aangevraagd. Zodra je dit voor iemand hebt aangevraagd is 1 van de eisen dat je deze persoon niet ontslaat en 100% doorbetaald.
  • Medewerkers zonder arbeidsverleden hebben geen recht op WW. Daarvoor moeten ze eerst minimaal 6 maanden gewerkt hebben. Zij voldoen dus nog niet aan de eisen

Hoe bereken je de uren? Je kunt kijken naar de uren die zijn gemaakt in januari/februari en wat de verwachting is in maart nu rondom coronavirus. Welke uren vallen weg? Hiervoor maak je aanspraak op de regeling.


Als je de vergunning voor de werktijdverkorting hebt ontvangen, is het belangrijk om binnen 24 uur een meldingsformulier* in te leveren bij uwv, daarbij voeg je de vergunning met de bijlagen (aanvraag met alle NAW gegevens en het aantal uren).
* Let op! Ivm de nieuwe regeling wordt door het UWV doorverwezen naar het noodfonds en is het formulier (tijdelijk) niet beschikbaar. I.a.v. meer informatie, kan dit dus anders worden.


Hoe lang duurt het voordat ik meer weet over mijn aanvraag?

Alle aanvragen worden 1 op 1 geconverteerd naar de nieuwe regeling, maar er is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Er is wel aangegeven dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart. Omdat er veel aanvragen zijn, wordt ook gekeken naar een voorschot. De komende dagen wordt meer duidelijkheid verwacht.


Wel of niet aanvragen?

Met terugwerkende kracht kun je geen aanspraak maken op de werktijdverkorting. Heb je nu al de verwachting dat je in de problemen komt en je kunt dit motiveren, dan is het advies om werktijdverkorting aan te vragen. In je motivatie benoem je niet alleen de afname van de omzet maar ook het afgenomen aantal arbeidsuren en een motivatie waarom het coronavirus hier de oorzaak van is.


Hoe moeten we de uren van de personen aangeven op de aanvraag? (ieder x uur naar beneden of per persoon bekijken?)

Het is nu massaal aangevraagd op percentage (inschatting, zorg dat je niet te laag zit ivm de enorme impact). In de nieuwe regeling is nog onbekend of dit anders wordt.


Stel je hebt maar 50% werk voor iemand hebt, mag je dan wel vragen dat ze in die andere 50% wel aan eigen ontwikkeling doet of ander alternatief werk doet? Onder de werktijdverkortingsregeling is dit niet toegestaan omdat je een alternatief biedt. Het is nog niet bekend hoe dit zit in de nieuwe regeling. 


Let op, je vraagt werktijdverkorting aan per individu.


Overal (op totale personeelsbestand) moet je wel 20% vermindering hebben op je arbeidsuren om in aanmerking te komen voor de werktijdverkortingsregeling.


Wat zijn redenen om je aanvraag af te wijzen? Als er twijfels bestaan over de aanvraag of deze verband uit met coronavirus of niet, dan kan er met terugwerkende kracht een onderzoek worden gedaan door bijvoorbeeld de jaarrekening van voorgaande 3 jaren om te kijken of er geen dip is geweest in het aantal arbeidsuren. De regeling is 6 weken geldig. In de 7de week ben je verplicht om samen met je werknemer een ww uitkering aan te vragen. De beoordeling van die ww uitkering gaat hetzelfde als altijd. 


Is geen contractverlenging ook ontslag? In deze moet je ook vasthouden aan de wetgeving, dus een maand van tevoren dien je schriftelijk aan te zeggen. Als je dit niet doet kan een persoon de reden van niet-verlenging door de implicaties van het coronavirus aanvechten.

 

Noodfonds

 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). 

 

Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

 

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

 

 

Belasting

 

Iedere ondernemer krijgt 3 maanden uitstel (dus geen afstel) voor het betalen van alle soort belasting (wel aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW aangifte doen). 


Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in Nederland financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Na een gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling zal de Belastingdienst de invordering van belastingen stilzetten. De individuele beoordeling van een dergelijk verzoek zal later plaatsvinden. In het verzoek om uitstel moet de ondernemer aangeven hoe die door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen.

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft niet te worden betaald.


Ondernemers die een lagere winst verwachten door de uitbraak van corona kunnen ook hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wijzigen, zodat ze direct minder belasting betalen.


Bij de brief waarin de ondernemer uitstel van betaling aanvraagt, is een verklaring nodig van een 'derde deskundige'. Uit die verklaring moet blijken dat sprake is van betalingsproblemen van tijdelijke aard als gevolg van het coronavirus, en van levensvatbaarheid van de onderneming. De accountant kan fungeren als derde deskundige.


Tip: Verlaag direct je voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.


Overige


Is de zorg voor kinderen een geldige reden om werktijdverkorting aan te vragen? Het is geen reden om hiervoor werktijdverkorting aan te vragen, ondanks dat het Coronavirus gerelateerd is. Hiervoor is het calamiteitenverlof. Een medewerker kan voor een hele korte periode (een paar uur tot aan enkele dagen) een beroep doen op het calamiteitenverlof, de tijd die een medewerker nodig heeft om te zorgen voor alternatieve opvang. Dit verlof is voor rekening van de werkgever. Wil de medewerker langer thuisblijven dan zal dit eerst met de werkgever besproken moeten worden. In overleg met de werkgever wordt dit verlof omgezet in onbetaald verlof.


Hoe gaan we om met opdrachtgevers die deze crisis niet doorkomen, maar die nog wel als openstaande debiteur bij ons staan? Het enige wat je nu alvast kunt doen is de BTW op je dienst terugvorderen, als je van tevoren al weet dat deze opdrachtgever niet gaat betalen. Debiteurenbeleid moet op dit moment het absolute speerpunt zijn. Deurwaarders mogen geen pakketten meer bezorgen en aan de deuren komen. Kantoren zijn veelal gesloten. En de Rechtspraak behandelt dit soort casussen momenteel niet. Een kort geding is op dit moment echt een no-go


Hoe ga je om met reiskosten als iedereen thuiswerkt? In principe geldt deze regeling niet als je thuiswerkt, maar kijk wel hoe dit in de CAO staat en/of in de arbeidsovereenkomst. Dan kan dit anders zijn. En overleg met de medewerker. Kan een eventueel NS abonnement worden opgeschort/tijdelijk stopgezet? Zo nee, dan maakt de medewerker wel die kosten. Als je dit stopzet, denk dan ook aan de eventuele maandelijkse bijdrage voor de lunch, die zet je als werkgever dan ook stop.


Als DGA kun je geen aanspraak maken op sociale voorzieningen, maar je kunt wel 3 maanden uitstel vragen op de betaling bij de belastingdienst. Daarnaast kun je je voorlopige aanslag vennootschapsbelasting direct verlagen.


Leaseauto/auto van de zaak. Als je werknemer ook bevoegd is om de auto privé te rijden en hier ook bijtelling voor betaald, dan kun je daar in deze situatie helaas niets aan doen. Als dit niet zo is, dan zou je hier wel iets mee kunnen, mist ook hier niet afwijkende clausules in het contract zijn opgenomen.


Een medewerker die al langdurig ziek is, maar waar je geen verzekering voor hebt afgesloten kun je ook aanmelden voor de werktijdverkortingsregeling.


Hoe zit het met uitstel van betaling BTW aan andere landen.
De Btw-aangiften moeten uiteraard gewoon ingediend worden (voor zover ik weet is dit ook in Nederland nog steeds zo). Wel kan een uitstel van betaling verkregen worden (ook voor andere belastingsoorten). Er is geen vaste termijn van uitstel.  Zie voor de voorwaarden:

 

Zie hier België

Zie hier Duitsland


Als je nu in de problemen komt met opdrachten die niet doorgaan, en dus medewerkers hebt die op dit moment geen werk hebben. Kijk dan ook naar de medewerkers die net in dienst zijn gekomen en die nog in hun proeftijd zitten. Heb je daar voldoende werk voor? Anders kun je overwegen om het contract in de proeftijd te ontbinden.


Voor starters binnen je organisatie (schoolverlaters die nog geen arbeidsverleden hebben opgestart), kun je geen werktijdverkorting aanvragen. Omdat zij nog geen arbeidsverleden hebben opgebouwd.


Hoe ga je om met medewerkers die onderling afstemmen op elkaars kinderen te passen? Je bent als werknemer ook verantwoordelijk voor een veilige thuissituatie. Dus naast hygiënische maatregelen als vaak handen wassen, is het niet verstandig om met een grote groep mensen samen te komen. Met het oog op de verspreiding van het coronavirus is het niet verstandig om een groep kinderen in huis samen te laten komen. Als werkgever is het dus verstandig om aan te geven dat je hiervoor geen toestemming geeft.


MKB-kredieten

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te voorzien, bestaat de maatregel Borgstelling MKB-kredieten. Deze zal worden verruimd. Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen nodig zijn om mkb’ers te ondersteunen. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft er daarom naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief


Facet Accountants heeft een speciale pagina op hun website waar ze alle laatste ontwikkelingen rondom de regelingen en het coronavirus bijhouden. Deze kun je hier bekijken. 

 

LEDEN DDA VERWACHTEN GROEI ONDANKS COVID

Klik om te lezen

Flexibele IT-infrastructuur als stap naar goede dienstverlening

Klik om te lezen