Kamercommissie Digitale toekomst moet maatregelen aanjagen voor arbeidsmarkt

Voorzitter Ivo Roefs van Dutch Digital Agencies doet een oproep aan de Kamercommissie Digitale Toekomst bij jaarcijfers 2018

 

Amsterdam, 12 november 2019 - Nederland loopt tegen de grens aan van de groei op het gebied van digitale dienstverlening en communicatie. Op de arbeidsmarkt komen veel te weinig gekwalificeerde mensen beschikbaar en de instroom van zowel creatieve als technische opleidingen schiet ernstig tekort. Voorzitter Ivo Roefs van branche- en kennisorganisatie Dutch Digital Agencies (DDA): ‘De deur van toekomstgerichte werkgelegenheid valt in het slot als Nederland niet veel krachtiger inzet op een toereikende en talentvolle arbeidsmarkt’. Hij doet een dringend beroep op de tijdelijke commissie Digitale toekomst van de Tweede Kamer dit urgente probleem onder ogen te zien. Roefs: ‘De Tweede Kamer wil met de commissie Digitale toekomst kaders geven, ontwikkelingen stimuleren en grenzen trekken. Zonder een adequate arbeidsmarkt is dat onbegonnen werk’.

 

Rem op groei van omzet

Roefs zegt dit vandaag naar aanleiding van de bekendmaking van het kengetallenonderzoek over 2018. Die laten een rem op de groei zien. In 2018 nam de omzet van de 140 bij DDA aangesloten bureaus toe tot een bedrag van in totaal: € 751.291.472. In 2017 bedroeg de totale omzet nog €720.528.984. Over 2019 bedraagt de groei vol- gens prognose €806.493.116 (1*). 

 

In deze cijfers werkt ook de toename van het aantal DDA-leden door. In 2017 telde DDA nog ongeveer 130 leden waarvan 126 deelnamen aan het onderzoek. In 2018 namen 136 leden hieraan deel. De DDA-bureaus noteerden over 2018 een brutowinst van gemiddeld 12%. De leden verwachten dat de winst in 2019 groeit met 15%. Het aantal medewerkers van de DDA-leden bedraagt in totaal ruim 8.400.

 

Tarieven onder enorme druk

Tegenover de bruto winstgroei staan ook enkele andere zorgwekkende ontwikkelingen: de tarieven in de branche staan onder enorme druk. Belangrijke oorzaken hiervan zijn sterk stijgende personeelskosten. DDA-leden kunnen de stijgende kosten onvoldoende doorberekenen aan klanten.

 

Gelet op de ambitie ziet Roefs ook een opdracht weggelegd voor DDA zelf: 'Als industrie moeten we kritisch naar onszelf blijven kijken. Daarvoor is het ook nodig dat opdrachtgevers de inzet van onze leden op waarde weten te schatten. Dat stelt onze leden in staat om medewerkers aan te trekken op een uiterst krappe arbeidsmarkt waarvoor ook internationale bedrijven en organisaties belangstelling tonen'.


War for talent

Het vinden en behouden van (ict-)talent (waaronder vooral ook ontwikkelaars of de- velopers) is dan ook een steeds nijpender probleem voor leden van DDA, en niet al- leen voor DDA. Roefs: ‘De War for Talent raakt nationale belangen in het hart. Succes van overheden, instellingen en bedrijven staat of valt immers met hun digitale dienstverlening en communicatie'.

 

DDA pleit daarom voor een aantal concrete maatregelen:

  • Tech/ict geven op basis en voortgezet onderwijs;
  • Voldoende docenten en budget hiervoor beschikbaar stellen op basis en voortgezet onderwijs, evenals op hogescholen;
  • Zo nodig de weg vrijmaken voor co-teaching met de industrie en hiervoor budget beschikbaar stellen;
  • Betere voorlichting geven aan ouders die geen affiniteit hebben met tech/ict, onder andere over de vele carrièremogelijkheden die de sector biedt. Met betere voorlichting bijdragen aan een positief imago van opleiding en werk in tech/ict;
  • Omscholing van werkzoekenden voor tech/ict aantrekkelijk maken en hier- voor budget beschikbaar stellen.

Roefs: ‘Deze maatregelen zijn van vitaal belang voor de keten, de sector en daarmee voor ons land. Oplossingen liggen binnen handbereik als Nederland hier werk van maakt. We moeten stoppen voor oplossingen eindeloos over de landsgrens te blijven turen en nu eerst en vooral de mogelijkheden benutten binnen de landsgrenzen.

 

Ad 1*: Dit jaar is het kengetallenonderzoek door het onderzoeksbureau Ipsos uitgevoerd. Door de nieuwe onderzoeksmethodologie is er een trendbreuk ontstaan in de resultaten. Over 2017 rapporteerde de branchevereniging een gezamenlijke omzet van 850 miljoen euro. Dit ging om het BBI (Bruto Bureau Inkomen). Dit jaar is het NBI (Netto Bureau Inkomen) als uit- gangspunt genomen. Door de overstap op een andere methodologie heeft het huidige onder- zoeksbureau de cijfers over de afgelopen jaren geïnterpreteerd volgens deze methodologie.

LEDEN DDA VERWACHTEN GROEI ONDANKS COVID

Klik om te lezen

Flexibele IT-infrastructuur als stap naar goede dienstverlening

Klik om te lezen