Update ePrivacy

Sinds mei 2018 geldt de nieuwe privacy wet (AVG). De AVG heeft ingrijpende veranderingen met zich mee gebracht, ten aanzien van de wijze waarop organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. Er zijn rechten bijgekomen en de verantwoordelijken (Brands) en de bewerkers (wij, de bureaus) hebben vanaf toen meer plichten. We zijn een jaar verder en de eerste boete is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgelegd aan Uber, voor het te laat melden van een datalek.

 

Tijdens de kennissessie op 24 september geeft Vita Zwaan van bureau Brandeis, een update rondom ePrivacy. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er waar wij als bureaus rekening mee moeten houden? Daarnaast gaat ze in op de case van Uber. Wat is er gebeurd? Wat zijn de consequenties als een datalek niet op tijd gemeld wordt? Wat is er in het geval van Uber niet goed gegaan en wat kunnen wij hiervan leren?

 

Tijd: 15.00 uur

Opgeven via info@dutchdigitalagencies.com

Dutch Digital Day

Klik om te lezen

Kamercommissie Digitale toekomst moet maatregelen aanjagen voor arbeidsmarkt

Klik om te lezen