Interview eGuide: ‘Digitale bureaus krijgen steeds meer verantwoordelijkheid’

Interview eGuide 2015

Belangenvereniging Dutch Digital Agencies (DDA) heeft haar scope verbreed. Bestuurslid Adjan Kodde in de eGuide 2015 over de nieuwe koers, internationalisering en trends: “De meeste bedrijven hebben meer te winnen in het digitaliseren van basisprocessen dan met het loslaten van verdienmodellen op data van mensen.”

Waarom een naams- en koerswijziging?
“Steeds meer partijen duiken op de online markt. De internetbureaus die zo’n twintig jaar geleden zijn begonnen, zitten eigenlijk als een nieuwe sec- tor ingeklemd tussen de traditionele IT en reclame in. Die twee sectoren krimpen en zoeken groei. Op zich gezellig dat ze allemaal op de digitale markt duiken, maar onze leden hebben als digital natives inhoudelijk meer te bieden.”

Wat dan?
“Als pure digitale spelers hebben ze meer ervaring dan de nieuwelingen en dus een hogere mate van deskundigheid. Traditionele IT-bedrijven zijn toch dertig jaar lang bezig geweest met technologie om de interne organisatie te ondersteunen. Terwijl digitale bureaus nu zo’n twintig jaar onderweg zijn met het inzetten van technologie om een bijdrage te leveren in de omzet van een bedrijf. Op het mo- ment dat de kantoorautomatisering een half uur uitvalt, is dat vervelend. Als klm.com het een half uur niet doet, heb je een groter probleem.”

Waarom heeft DDA de focus verlegd van internetbureaus naar digital agencies?
“Er zijn veel andere bedrijven, denk aan bureaus die gespecialiseerd zijn in search engine optimalisation of online campaigning, die ook allemaal zelfstandig zijn en geleid worden door mannen en vrouwen van tussen de 30 en 45 jaar. Daar zie je hetzelfde DNA als bij de internetbureaus. De verbindende factor van digital natives is een betere dan het kader van internetbureaus. Al die bedrijven zitten met dezelfde vraagstukken.”

Welke vraagstukken zijn dat?
“Met zaken die spelen op het gebied van ‘bedrijfs- hygiëne’ kunnen we helpen in de professionalisering. Zoals het bouwen van een functiehuis voor je hr-afdeling of het opstellen van goede leverings- voorwaarden. Steeds meer verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de bureaus. Dus onze leden moeten echt wel weten waar ze het over hebben als het over bijvoorbeeld privacy en beveiliging gaat. Er zullen steeds vaker dingen gemaakt worden door onze leden die disruptief van karakter zijn en daarmee ook op regelgeving stuiten. Denk aan de beacons.”

Een belangrijk programmapunt voor DDA is internationalisering en het vergroten van de zichtbaarheid van digitale bureaus naar het buitenland. Hoe doen jullie dat?
“We hebben allemaal klanten die multinational zijn en dus in meerdere landen actief zijn. Zo’n klant kun je prima vanuit Nederland internationaal bedienen. Ten tweede is internationaliseren een- voudiger geworden en is een uitgebreide fysieke aanwezigheid minder van belang. Als je goed naar de bureaus kijkt, zie je dat er specialisaties ontstaan. Mirabeau is goed in airlines bijvoorbeeld.
Met die laagdrempeligheid is het dus aantrekkelijk om het internationaler te gaan doen. Dan wordt het voor sommige toepassingen makkelijker om in het buitenland verder te groeien dan in het binnenland. Dat is een vrij nieuw fenomeen. Verder merken we dat aandacht begint te ontstaan voor Dutch digital design. Dat willen we graag verder aanjagen en etaleren.”

Hoe?
“We werken nauw samen met aantal andere partijen die zich op dit gebied begeven. Ook het feit dat de creatieve industrie door de overheid als topsector is aangemerkt, helpt ons om digital nog beter op de kaart te zetten. Door als vereniging nauw betrokken te zijn bij de Federatie Dutch Creative Industries en Dutch Creative Council kunnen we meepraten. En door daadwerkelijk initiatief te nemen, zoals komend jaar met een aanwezigheid op de digitale beurs Dmexco in Keulen. We nemen ook deel in een nieuwe masteropleiding, samen met de Hogeschool van Amsterdam. Met een aantal leden concludeerden we dat het gaaf zou zijn als er meer te bieden was dan het huidige onderwijs en dat dit ook een grotere aantrekkingskracht kan hebben voor internationaal talent.”

Wat zie je als trends voor de hele sector?
“De meeste bureaus zijn zich ervan bewust zijn dat internet zich in toenemende mate gaat afspelen buiten de browser. Internetbureaus krijgen een grotere rol in het blenden van de online en werkelijke wereld. Denk aan alles wat je weet van een klant, ook vanuit sociale media, en hoe je dat inzet in je klantcontact. Het grootste risico, volgens McKinsey, wordt dat bedrijven offline niet meer waar kunnen maken wat ze op internet wel heel goed lukt.”

Wat gebeurt er op het gebied van data?
“Ik denk dat veel bedrijven inmiddels weten dat je met big data het beste heel klein kunt beginnen. Laten we eerst de aloude constructieve data in een database eens goed regelen. Zodat als ik op zondagavond mijn bankaccount wil raadplegen ik gewoon mijn saldo te zien krijg. De meeste bedrijven hebben meer te winnen in het digitaliseren van basisprocessen dan met het loslaten van verdienmodellen op data die je van mensen hebt.”

Een trend die Bas Gezelle van Rhinofly ziet is dat apps als Snapchat content beperkter houdbaar maken. Wat betekent die verschuiving in het online delen van informatie voor de bureaus?
Content wordt steeds vluchtiger en persoonlijker. Je maakt dus ook je doelgroep steeds fijnmaziger. Klanten hebben daar veel moeite mee, maar content wordt in toenemende mate de achilleshiel voor bedrijven om succesvol te zijn op internet. Logisch dus dat digitale dienst- verleners daarop duiken.”

Events

 • 28 februari

  UX Meet-up: The English Breakfast Edition

  Lees meer
 • 07 maart

  Kennissessie Holacratie – Zelfsturende Organisatie

  Lees meer
 • 16 maart

  eRetail

  Lees meer
 • 13 april

  Emerce Conversion

  Lees meer